Czym jest platforma rozliczeniowa?

Platforma rozliczeniowa jest miejscem, które ułatwia podatnikom samodzielne rozliczenie podatku z Niemiec. Nasza platforma rozliczeniowa zajmuje się sprawami związanymi z podatkami i prawem podatkowym w Niemczech. Nasi specjaliści zadbają o to, by Państwa deklaracja podatkowa została opracowana z jak najkorzystniejszym wynikiem finansowym.

Dowiedz się więcej

Platforma rozliczeniowa logo

Dlaczego warto rozliczyć podatek u nas


Rozliczenie podatku z Niemiec – najczęstsze pytania

Jaka jest kwota wolna od podatku w 2020 roku?

Pomimo, iż podatki płacone w Niemczech należą do jednych z najwyższych w Europie, w roku 2020 zwiększono kwotę wolną od podatku (kwotę, do wysokości której państwo nie nakłada podatku )oraz częściowo zniesiono dodatek lojalnościowy zwany Solidaritätszuschlag. W roku 2020 dla:

 • osoby samotnej kwota ta zwiększyła się o 2,6 % i wynosi 9.408 euro brutto, co realnie oznacza około 784 euro wolne od podatku.
 • dla małżeństwa rozliczającego się wspólnie kwota ta wynosi 18.816 euro, jest większa o 480 euro w porównaniu do roku poprzedniego.

Decyzja podatkowa

Niemiecki urząd skarbowy nie ma odgórnie określonej daty, która obowiązuje do wydania decyzji podatkowej. Funkcjonuje to w myśl zasady "kto pierwszy"... więc podatnicy, którzy złożą zeznania jako pierwsi, mogą liczyć na krótszy czas oczekiwania. Wyjątek stanowią zeznania złożone on line za pomocą specjalnego programu ELSTER. Dbając o najwyższą jakość naszych usług, serwis Platforma Rozliczeniowa oferuje Państwu złożenie deklaracji podatkowej w tym systemie. Tradycyjnie z naszego doświadczenia wynika, że urząd potrzebuje od 3 do 8 tygodni na rozpatrzenie deklaracji, czasami trwa to nawet do 6 miesięcy.

Co możemy zrobić, aby przyśpieszyć wydanie decyzji:

 • przede wszystkim rozliczenie podatku z Niemiec jak w każdym kraju musi być rzetelnie przygotowane wraz z kompletem dokumentów, zaświadczeń i załączników
 • złożenie deklaracji drogą elektroniczną, zapewni nam szybszą obsługę przez pracowników urzędu
 • powierzenie naszego rozliczenia profesjonalistom, którzy zadbają w naszym interesie o wykazanie wszelkich ulg, odpisów a także złożą kompletne dokumenty w terminie                                                                                                                                                                                                                            

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią odpowiemy na dodatkowe pytania, indywidualnie pod Państwa potrzeby.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku z Niemiec

Oprócz wspomnianego wyżej Lohnsteuerbescheinigung, do deklaracji podatkowej warto dołączyć inne dokumenty, gdyż rozliczenie podatku z Niemiec uwzględnia bardzo dużo ulgi i odpisów, dzięki którym otrzymamy wyższy zwrot. 

Należą do nich m.in. dokumenty poświadczające :

 • prowadzenie podwójnego domownictwa, rachunki za opłaty z Polski takie jak: gaz,prąd, czynsz, internet, umowa najmu mieszkania w Niemczech
 • bilety za dojazdy do pracy
 • wszelkie umowy ubezpieczeń takich jak prywatne OC, ubezpieczenie auta i inne...
 • opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do placówki
 • alimenty, datki, zaświadczenie o niepełnosprawności
 • recepty oraz rachunki za usługi medyczne                                                        

Do kiedy powinno się złożyć deklarację?

Po rozpoczęciu pracy w Niemczech, większość osób ma obowiązek rozliczenia podatkowego, dlatego nie warto z tym zwlekać, mimo, iż Finanzamt przewiduje możliwość złożenia deklaracji do 4 lat wstecz w skrajnych przypadkach. Istnieje wiele sytuacji, które wymuszają rozliczenie się m.in. otrzymanie w danym roku świadczenia chorobowego z kasy chorych, lub innych zasiłków, odprawa z zakładu pracy, rozwód.

W roku 2020, podatnicy zobowiązani do rozliczenia się, powinni to zrobić do 31 lipca 2020, chyba, że korzystają z usług biura rachunkowego, gdzie jest możliwość wydłużenia tego czasu nawet do lutego 2021 roku.

Jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec?

Porównując sposób rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech i w Polsce, możemy napotkać na kilka istotnych różnic, dlatego postaramy się Państwu przybliżyć jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec. 

Jedną z istotnych różnic jest fakt, że w Niemczech funkcjonuje, aż sześć klas podatkowych, przy czym każdy podatnik otrzymuje adekwatną klasę do swojej sytuacji życiowej i ekonomicznej. 

Wg danej klasy co miesiąc przez pracodawcę pobierana jest zaliczka na konto przyszłego podatku. Z początkiem każdego roku kalendarzowego, pracodawca jest zobowiązany do wydania każdemu pracownikowi odpowiednika polskiego PIT-u 11, czyli Lohnsteuerbescheinigung, co stanowi podstawę do naszego rozliczenia. Pracodawca ma czas najpóźniej do 28 lutego kolejnego roku, który następuje po roku dotyczącym rozliczenia. 

Najistotniejsze w złożonej deklaracji podatkowej w Niemczech jest wykazanie wszystkich osiągniętych dochodów, wraz ze świadczeniami takimi jak: zasiłek dla bezrobotnych, dłuższe niż 6 tygodni chorobowe wypłacane przez kasę chorych, czy zasiłek wychowawczy oraz wykazanie dochodów pochodzących z Polski. 

Porównując sposób rozliczenia podatku dochodowego w Niemczech i w Polsce, możemy napotkać na kilka istotnych różnic, dlatego postaramy się Państwu przybliżyć jak wygląda rozliczenie podatku z Niemiec. 

Jedną z istotnych różnic jest fakt, że w Niemczech funkcjonuje, aż sześć klas podatkowych, przy czym każdy podatnik otrzymuje adekwatną klasę do swojej sytuacji życiowej i ekonomicznej. 

Wg danej klasy co miesiąc przez pracodawcę pobierana jest zaliczka na konto przyszłego podatku. Z początkiem każdego roku kalendarzowego, pracodawca jest zobowiązany do wydania każdemu pracownikowi odpowiednika polskiego PIT-u 11, czyli Lohnsteuerbescheinigung, co stanowi podstawę do naszego rozliczenia. Pracodawca ma czas najpóźniej do 28 lutego kolejnego roku, który następuje po roku dotyczącym rozliczenia. 

Najistotniejsze w złożonej deklaracji podatkowej w Niemczech jest wykazanie wszystkich osiągniętych dochodów, wraz ze świadczeniami takimi jak: zasiłek dla bezrobotnych, dłuższe niż 6 tygodni chorobowe wypłacane przez kasę chorych, czy zasiłek wychowawczy oraz wykazanie dochodów pochodzących z Polski. 

Co mogę odliczyć od podatku z Niemiec?

Najczęściej odliczamy:

 • Koszty związane z wykształceniem zawodowym
 • Datki charytatywne (np. Czerwony Krzyż )
 • Składki członkowskie w związkach zawodowych
 • Koszty związane z opieką medyczną w Niemczech (np. rachunki od lekarzy i z apteki)
 • Koszty utrzymania pomocy domowej
 • Koszty związane z modernizacją mieszkania (remont)
 • Występują ulgi podatkowe z tytułu niepełnosprawności podatnika lub małżonka i dzieci
 • Droga do pracy z miejsca zamieszkania (tylko w jedną stronę)
 • Środki do pracy (Arbeitsmittel)
 • Odliczenie miejsca pracy w prywatnym mieszkaniu
 • Szkolenia zawodowe
 • Koszty skutków wypadku w miejscu pracy lub w drodze do pracy i z powrotem
 • Prowadzenie konta bankowego w Niemczech
 • Koszty związane z aplikacją na nowe stanowisko pracy
 • koszy podwójnego domownictwa
 • Koszty przeprowadzki
 • Odliczyć można diety pracownicze, jeżeli pracuje się powyżej 8 godzin - dieta do odliczenia wynosi 12 Euro
 • Jeżeli jesteśmy oddelegowani zawodowo powyżej 24 godzin, dieta do odliczenia wynosi 24 Euro
 • Utrzymanie byłej żony (alimenty na żonę)

Ubezpieczenia państwowe:

 • Emerytalno rentowe (Rentenversicherung)
 • Wypadkowe (Krankenvre)
 • Zdrowotne
 • Pielęgnacyjne
 • Na wypadek utraty pracy (bezrobocie)

Ubezpieczenia prywatne:

 • Emerytalno rentowe (Rentenversicherung)
 • Zdrowotne
 • Wypadkowe
 • Pielęgnacyjne
 • Na wypadek utraty pracy ( potoczeni “od bezrobocia”)
 • Uzupełniające (Zusatzversicherungen zależnie od rodzaju)
 • OC firmy
 • OC prywatne (Haftpflichtversicherung)
 • OC pojazdu
 • Ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung)
 • Od niezdolności do pracy (Berufsunfähigkeitsversicherung)

W związku z posiadaniem dziećmi możemy odliczyć:

 • Ubezpieczenia zdrowotne oraz opiekuńcze dzieci
 • Ubezpieczenia uzupełniające dla dzieci
 • Alimenty na dzieci
 • Uczęszczanie dziecka do prywatnej szkoły na terenie Niemiec
 • Koszty przedszkola

Odliczyć można również diety pracownicze,  jeżeli pracuje się powyżej 8 godzin - dieta do odliczenia wówczas wynosi 12 Euro. Jeżeli jesteśmy oddelegowani zawodowo powyżej 24 godzin, dieta do odliczenia wynosi 24 Euro.

Czy mogę odliczyć dojazdy do Polski/podwójne domownictwo od podatku?

Podwójne domownictwo (Doppeltehaushaltsführung), często także nazywane przez rodaków „rozłąkowym“ lub „dojazdami do Polski“, mogą odliczyć osoby, które w świetle Niemieckiego prawa podatkowego mają prawo do takowego odliczenia.

Prawo do podwójnego domownictwa mają osoby, których głównym ośrodkiem życia ze względu na rodzinę jest Polska. Za rodzinę w kontekście podwójnego domownictwa Niemiecki urząd Skarbowy uznał małżonka, małżonkę i dzieci. Pozostali członkowie rodziny nie stanowią podstawy do umieszczenia w deklaracji podatkowej odpisu z tytułu podwójnego domownictwa.

W odpis podwójnego domownictwa wchodzące w pierwszej kolejności dojazdy do Polski, a w drugiej kolejności koszty czynszu mieszkaniowego w Niemczech.

Oto najczęstsze przykłady osób mających prawo do odpisania podwójnego domownictwa:

Ojciec pracujący w Niemczech – matka mieszkająca z dziećmi w Polsce

Matka pracująca w Niemczech – ojciec mieszkający z dziećmi w Polsce

Ojciec i matka w Niemczech – niepełnoletnie dzieci mieszkające w Polsce

Mąż pracujący w Niemczech – małżonka mieszkająca w Polsce (bezdzietni)

Małżonka pracująca w Niemczech – mąż mieszkający w Polsce (bezdzietni)

Czy od podatku z Niemiec mogę odliczyć koszty dojazdu do pracy?

Do odpisania przebytej drogi do pracy ma prawo każdy podatnik Państwa Niemieckiego. Odpisanie drogi do pracy jest jednym z najczęściej stosowanych odpisów w Niemieckich deklaracjach podatkowych (Einkommensteuererklärung).

Polega to na przeliczeniu kilometrów tzn. odległości między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania pracy, pomnożeniem przez ilość dni, które podatnik dojeżdżał do pracy (cały rok 2018 = 230 dni roboczych) i pomnożeniem przez 0,30 euro za każdy przebyty kilometr.

Ważne jest, aby pamiętać, że odpisanie drogi do pracy możliwe jest tylko w jedną stronę.

Nie ma możliwości odpisania drogi do pracy i z powrotem.

Ważne także jest to, że jeśli suma obliczonej drogi do pracy wyniesie mniej niż 1000 euro należy odpisać dozwoloną sumę ryczałtową 1000 euro Werbungskosten Pauschal - tzn, że każdy podatnik w Niemczech może odliczyć sobie 1000 euro od podatku ryczałtem,  na przykład z tytułu dojazdów do pracy.

Proste przykłady:

21km x 230 dni robocze x 0,30 euro = daje nam 1449 euro (odpisujemy 1449 Euro)

14km x 230 dni robocze x 0,30 Euro = daje nam 966 Euro (więc odpisujemy 1000 euro Werbungskosten Pauschal)

25km x 90 dni roboczych x 0,30 Euro = daje nam 675 Euro (odpisujemy 1000 Werbungskosten Pauschal)

Najnowsze wpisy na blogu

Rozliczenie podatku z Niemiec online

Niemiecki urząd skarbowy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, oprócz rozliczenia w tradycyjnej formie papierowej wprowadził możliwość złożenia deklaracji online, dzięki programowi Elster.  Platforma Rozliczeniowa wykorzystuje to skuteczne, szybkie narzędzie rozliczając klientów, gdyż niesie ono same pozytywy dla podatników.  Dlaczego warto rozliczyć podatek z Niemiec online? Poprzez pracę w programie Elster zyskujemy dla Państwa same korzyści: deklaracja […]

Klasy podatkowe w Niemczech

Dla większości osób przyjezdnych z Polski do Niemiec, system klas podatkowych może okazać się dużym zaskoczeniem i wywołać dużo nieporozumień. Otóż u naszych zachodnich sąsiadów, w systemie podatkowym funkcjonuje, aż sześć różnych klas podatkowych, przydzielanych w zależności od sytuacji życiowej i ekonomicznej. Klasa podatkowa odpowiada za odprowadzone przez pracodawcę zaliczki na podatki: dochodowy, a także […]

Chcesz rozliczyć podatek z Niemiec?

Zostaw kontakt, oddzwonimy!